Tjenester

Vintervedlikehold

Effektiv brøyting og snørydding, kombinert med grundig strøing og salting for å sikre trygge, isfrie veier. Kvalitetsfokusert høvling for jevne kjøreoverflater gjennom hele vintersesongen. Effektiv brøyting og snørydding, kombinert med grundig strøing og salting for å sikre trygge, isfrie veier. Kvalitetsfokusert høvling for jevne kjøreoverflater gjennom hele vintersesongen.

Tjenester 1

Tunneltransport

Vi tilbyr spesialiserte tunneltransporttjenester for effektiv fjerning og transport av utsprengt bergmasse etter sprengningsarbeid. Vår ekspertise sikrer at alle materialer håndteres riktig og transporteres sikkert ut av tunnelområdet.

Tjenester 2

Maskintransport

Vår maskintransporttjeneste sørger for sikker og effektiv transport av store og tunge maskiner. Enten det er for interne behov eller for kunder, står vi klare til å håndtere alle typer maskintransportoppdrag med vår moderne flåte.

Tjenester 3

Anleggstransport

Vi spesialiserer oss på transport av både rene og forurensede masser for anleggsprosjekter. Med vår kompetanse og utstyr garanterer vi effektiv transport som oppfyller alle miljø- og sikkerhetsstandarder.

Tjenester 4